bouw

Tijdlijn bouwplannen HV 1854 v bewoners Amperestraat

30 maart 2019 telefonisch contact gezocht met de gemeente ivm geruchten omtrent bouwplannen Fahrenheitstraat/Amperestraat. Mondelinge bevestiging van de gemeente. Advies gemeente opgevolgd en ingeschreven voor meldingen van overheid.nl

7 april 2020 bekendmaking in Konkreetnieuws bouwplannen
https://konkreetnieuws.nl/2020/04/sociaal-huurproject-aan-de-fahrenheitstraat-335-341/

17 april 2020 t/m 10 juni 2020 mailwisseling met HV 1854 omtrent inloopavond (bijlage 11)

9 juni 2020 brief gemeente plannen bouw met video rondleiding (bijlage 1)

5 juli 2020 mail van R. Verhoek naar publiekszaken Den Haag, vragen gesteld voordelen omwonenden.

11 september 2020 kleine bijeenkomst in Stadsdeelkantoor op aandringen van R. Verhoek.
hier zijn de plannen aan ons medegedeeld, alles in gevorderde stadia. Inspraak is niet meer mogelijk.
Volgende actiepunten zijn besproken; zie verslag R. Verhoek (bijlage 2)

28 september 2020 mail naar Francien (gemeente) door R. Verhoek waar reactie op de gestelde punten blijft.
Tot op heden nimmer een reactie ontvangen.
Tevens zienswijze bouwplan naar Francien (door R. Verhoek) gestuurd. (bijlage 3)
Deze is ook ingediend bij de gemeente voordat de vergunning werd verleend.
Kreeg een reactie dat ze zienswijze niet officieel kan worden ingediend omdat de vergunningaanvraag onder de WABO Kruimelregeling” valt.
Deze is wel doorgestuurd naar Jaap t Hart, van HV 1854.
Ook hierop geen reactie ontvangen.

15 oktober 2020 Vergunning verleend (bijlage 4)

3 november 2020 Bezwaar én zienswijze  R. Verhoek ingediend

18 november 2020 bezwaarschrift ingediend B.M. Riethoven

(er is nog een bewoner, Amperestraat 9, die een bezwaarschrift heeft ingediend, datum niet voorhanden)

begin januari bezonningsrapport opgevraagd
13 januari 2021 na tel. contact ontvangen (incompleet)
1 februari 2021 mail naar Wolf & Dikken (bijlage 5)

5 februari 2021 bij Haags Informatiecentrum volgende stukken opgevraagd;
bezonningsrapport ontvangen op 10 februari
document 35152015 opgevraagd

9 februari 2021 uitnodiging hoorzitting per mail (Bijlage 6)

8 maart 2021 pleitnota ontvangen met daarin onze bezwaren (niet alles) (Bijlage 7)

9 maart 2021 hoorzitting
mogen slechts reageren op punten in nota (door hun uitgekozen)
slechts 2 spreekmomenten voor bezwaarmakers
totale duur ongeveer 45 minuten
3 D tekeningen en sketchbestand (3D beelden gevel aanzicht) gevraagd
archeologisch onderzoek bleek nog niet in ons bezit tot verbazing van de voorzitter, mevrouw Gunduz-Bouchotrouch wist niet meer wanneer ze het heeft/had ontvangen. Verbinding viel ook heel toevallig weg. Zij zou het rapport binnen 1 week naar ons toe sturen. Werd later bijgesteld tot 2 weken.
diverse mails gestuurd naar Marjan Meijer en Mohamed el Hachmioui waar de stukken blijven.

31 maart 2021 Aankondiging wordt bevestigd aan de gevel. (Bijlage 8)

1 april 2021 voorlopige voorziening ingediend/aangevraagd.

9 april 2021 mail met stukken ontvangen mbt hoorzitting. (archeologisch onderzoek en stukken Wolf en Dikken, welke nog geen gevelaanzicht tonen) (Bijlage 9 en 9a)

tevens mailwisseling tussen heer Millenaar en afd. Archeologie van Den Haag dat de heer Millenaar ‘vergeten’ is om een advies te vragen. Zou de positieve uitkomst ermee te maken hebben dat de plannen al in zo’n vergevorderde stadium waren? (Bijlage 10)

Verder bestaat het archeologisch rapport uit slecht een mail met daarin bij elkaar gesprokkelde zinnen. (dit maak ik op uit de verschillende gebruikte lettertypes) (Bijlage 9)
Dit is geen rapport te noemen.

15 april 2021 schematisch overzicht gemaakt inzake gevelopbouw met onderbouwingen en uiteenzetting kruimelregeling (Bijlage 12)